WVS d.o.o. u svojoj bogatoj paleti ima preko 50 proizvoda, koji su razvrstani u dve posebne linije:

  • dijetetski suplementi koji doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja – Swanson International

  • dijetetski suplementi za unapređenje sportskih performansi, kod profesionalnih sportista i rekreativaca – PhD Nutrition

Savremen način života, karakteriše stres i loše navike, čije su posledice ugroženo ili narušeno zdravlje i umanjen kvalitet života, fizička i mentalna iscrpljenost, neadekvatno funkcionisanje u svakodnevnom životu, u kući i na poslu, sindrom hroničnog umora, pad imuniteta, kao i ubrzano starenje. Kako bi se sprečila pojava ovakvih tegoba i drugih remetećih faktora, potrebno je pravovremeno reagovati i biti svestan važnosti zdravih životnih stilova i navika koje pomažu u očuvanju zdravlja. To podrazumeva i redovnu upotrebu dijetetskih suplemenata, koji nisu zamena za pravilnu ishranu, ali je upotpunjuju i pomažu u prevenciji bolesti, a takođe olakšavaju podnošenje i usporenje razvoja već postojećih tegoba.

Očuvanju zdravlja doprinosi i redovno, kontinuirano bavljenje sportom koje pozitivno deluje na celokupan organizam, poboljšava kondiciju i opštu fizičku spremnost, obezbeđuje mentalnu stabilnost, doprinosi fokusiranosti i jača motivaciju, čuva i unapređuje zdravlje. Važno je da sportske aktivnosti budu prilagođene opštem zdravstvenom stanju, polu i godinama. Postizanju boljih sportskih rezultata doprinosi i pravilna ishrana obogaćena kvalitetnim dijetetskim suplementima. Zdravlje je, bez premca, najveće bogatstvo, a dijetetski suplementi iz paleta kompanije WVS d.o.o. predstavljaju podršku zdravom načinu života, dobroj fizičkoj kondiciji, a u sinergiji sa pravilnom ishranom i stručno vođenim treninzima, doprinose dostizanju željenog kvaliteta života, kao i postizanju vrhunskih sportskih rezultata.

Naša misija

Naša misija je podizanje svesti o važnosti negovanja zdravih navika, pravilnoj ishrani i adekvatnoj suplementaciji, kao i redovnoj, kontinuiranoj rekreaciji, kako bi zdravlje bilo unapređeno, a kvalitet života podignut na nivo dostojan čoveku savremenog doba. U njoj nismo usamljeni. Zahvaljujući brojim saradnicima iz stručne i opšte javnosti, zajedno sa medijima koji prepoznaju važnost zdravlja, promovišemo i komuniciramo vrednosti, za koje čvrsto verujemo da su, civilizacijski važne.

  • zato što posedujemo sve dozvole nadležnih organa.
  • zato što ni jedan sportista koji je koristio proizvode koje mi uvozimo nikada nije imao problem na anti doping testovima.
  • zato što nam je zdravlje na prvom mestu.
  • kvalitet usluge i proizvoda je na prvom mestu.
  • zato što kod nas mogu dobiti stručne savete i programe individualnih treninga, za maksimalno postizanje rezultata kako u profesionalnom tako i u rekreativnom sportu.

Tu smo za vas

Ako želite rado ćemo i vama pomoći da postignete ciljeve koje ste sebi zacrtali. Sa nadom o prepoznavanju zajedničkih ciljeva, da se u zdravlju na najbolji mogući način pomogne, pozivamo sve zainteresovane strane na saradnju. Budite slobodni da nas kontaktirate.