Politika privatnosti

Zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • Ime domena sa kog je pristupljeno sajtu

  • Datum i vreme pristupa sajtu

  • Adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je kliknuto pristupljeno na link za pristup sajtu SUPPLEMENTSHOP.

U cilju sigurnosti sajta, sav saobraćaj na mreži se prati kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene informacija kao i pokušaji kriminalnih aktivnosti. Navigacijske informacije mogu da se koriste za dobijanje podatka u istragama lica ovlašćenih za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva pravnog postupka. Štaviše, da bi se od neovlašćene upotrebe zaštitio zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP i računarski sistem koji podržava sajt i da bi se osiguralo njegovo pravilno funkcionisanje, pristup pojedinaca ovom sajtu i računarskom sistemu se prati i evidentira od strane ovlašćenog osoblja.

Svako ko koristi ovaj sajt i računarski sistem koji podržava sajt, izričito pristaje na ovakvo nadgledanje i ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima.

Neovlašćeni pokušaji da se postavi ili promeni sadržaj sajta, ili se na drugi način prouzrokuje šteta na sajtu ili računarskom sistemu, su strogo zabranjeni i kažnjivi zakonom. Promena sajta bez prethodne najave Zvanični sajt SUPPLEMENTSHOP je javni servis.

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.