Politika privatnosti

Zdrava strana dana by Swanson je posvećena zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Zdrava strana dana by Swanson sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Zdrava strana dana by Swanson može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

Zdrava strana dana by Swanson koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Zdrava strana dana by Swanson će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Zdrava strana dana by Swanson ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Zdrava strana dana by Swanson može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

Zdrava strana dana by Swanson može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Zdrava strana dana by Swanson garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Zdrava strana dana by Swanson formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Zdrava strana dana by Swanson. Odlukom da kompaniji Zdrava strana dana by Swanson obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Zdrava strana dana by Swanson zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu zdravastranadana.rs.

Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Zdrava strana dana by Swanson nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.